Szkolne wieści2017-08-22T12:26:46+00:00

Szkolne wieści

1506, 2019

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/…/Informa…/20190614%20E8%20informacja.pdf

Podajemy także link do skali centylowych wyników uczniów z poszczególnych przedmiotów:
https://cke.gov.pl/…/20190614%20E8%20informacja%20CENTYLE.p…

1406, 2019

Egzamin ósmoklasisty 2019 – wyniki Naszej Szkoły

Średnie wyniki klas w porównaniu ze średnim wynikiem w kraju

Język polski

średni wynik

w kraju

średni wynik

w szkole

średni wynik

w 8a

średni wynik

w 8b

63% 63% 56%         70%

Matematyka

średni wynik

w kraju

średni wynik

w szkole

średni wynik

w 8a

średni wynik

w 8b

45% 43% 39%         48%

Język angielski

średni wynik

w kraju

średni wynik

w szkole

średni wynik

w 8a

średni wynik

w 8b

59% 64% 59%          70%
906, 2019

Anonimowa skrzynka na sygnały

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGDNAŁY.

Każda osoba, która wie o problemie wymagającym interwencji, a chce pozostać anonimowa może zgłosić go poprzez ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGDNAŁY (anonimowa skrzynka na sygnały znajduje się przy portierni).

Można wrzucać do niej wszelkie informacje, które są ważne dla bezpieczeństwa. Formuła skrzynki daje Państwu i Wam, Drodzy Uczniowie, gwarancję pełnej anonimowości i może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej szkole.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress