Program eTwinning2017-08-22T12:26:46+00:00

Program eTwinning

Program eTwinning – Europejska współpraca szkół

Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach.

Nasi uczniowie:

  • będą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,
  • staną się bardziej otwarci na innych,
  • będą zwiększać swoje umiejętności językowe,
  • będą rozwijać swoje umiejętności korzystania z technologii komputerowych i informacyjnych,
  • nauczą się komunikować z kolegą z innego kraju w wybranym języku obcym
  • a przy tym mogą realizować tematy zapisane w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół mogą spojrzeć z dystansem na swoje szkolne problemy i dotychczasowe rozwiązania, i spróbować dokonać zmian czy niezbędnych korekt sprawdzając metody stosowane w innych szkołach europejskich.

Założycielem klubu jest Michał Spławiński, zawodnik z sukcesami sportowymi na arenie krajowej i międzynarodowej, który kontynuuje rodzinne tradycje związane z pływaniem wyczynowym. Zawodnik klubów MOSiR Mysłowice, SMS Racibórz oraz AZS AWF Katowice.

Nauczyciele biorący udział w eTwinning to:

  • Angliści: Anna Łukowska, mgr Danuta Noras, mgr Justyna Piekielnik.
  • Nauczyciel przyrody: mgr Irena Morawska-Kornas.

Projekty, w których braliśmy udział

E(co) friends

Certificate_128

Kraj partnerski: Malta, Hiszpania, Rumunia

Opis projektu: Szkoły partnerskie angażują się w szeroko pojętą działalność ekologiczną. Dzięki współpracy mogą dzielić się pomysłami i wymieniać przykłady dobrej praktyki. Uczniowie pracując metodą projektów praktycznie wykorzystują wiedzę na temat ekologii.

Korzyści: Wprowadzając w życie wypracowane pomysły czynimy naszą szkołę przyjazną środowisku. Uczniowie ćwiczą posługiwanie się językiem angielskim oraz wykorzystywanie technologii komputerowych.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów nadesłanych przez uczestników projektu (zakładka Eco ideas):

Zobacz certyfikat

CULTURE IN MIND Certificate_128

Kraj partnerski: Wielka Brytania

Opis projektu: Jest to aktualnie realizowany, długofalowy projekt polegający na wymianie prac na wybrany przez uczniów temat. Uczniowie piszą o miejscu swojego zamieszkania, wykonują projekty na temat rodziny, szkoły, swoich zainteresowań. Poruszają tematy związane z kulturą swojego kraju, opowiadają o sposobie spędzania wolnego czasu a przede wszystkim szukają przyjaciół wśród rówieśników z innego europejskiego kraju.

Korzyści: otwarcie na inne kultury, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych.

Zobacz certyfikat

HOW @RE YOU? Certificate_128

Kraj partnerski: Wielka Brytania

Opis projektu: Uczniowie wymieniali się informacjami dotyczącymi swojego kraju, regionu, miasta, szkoły jak również kultury. Pisali o życiu codziennym, czasie wolnym i swoich zainteresowaniach.

Korzyści: Uczniowie nawiązali kontakt z rówieśnikami z innego kraju europejskiego korespondując drogą elektroniczną, poznali kulturę, zwyczaje i życie codzienne partnerów rozwijając równocześnie swoje kompetencje językowe.

Zobacz certyfikat

SAY ITCertificate_128

Kraj partnerski: Francja, Czechy

Opis projektu: Uczniowie kl.V tworzyli krótkie wypowiedzi o sobie. Następnie nagrywali je na komputerze w formacie mp3. Nagrania, wraz ze zdjęciem całej grupy zostało wysłane do szkół partnerskich. Uczniowie we Francji i Czechach mieli za zadanie na podstawie usłyszanych wypowiedzi ustalić, w którym miejscu na zdjęciu znajduje się dany uczeń. Takie samo zadanie wykonali nasi uczniowie, odnajdując kolegów z zagranicy na zdjęciu według ich nagrań.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, zwłaszcza rzadko ćwiczone umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, otwierali się na inne kultury.

Zobacz certyfikat

CULTURAL INTERCHANGESCertificate_128

Kraj partnerski: Hiszpania

Opis projektu: Uczniowie kl.IV pisali listy do kolegów z Hiszpanii, zawierające podstawowe informacje osobowe: imię, wiek, ulubione przedmioty szkolne itp. Wiadomości te zostały zamieszczone na forum internetowym eTwinning.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j. angielskim, otwierali się na inne kultury, podnosili motywację do nauki języka.

Zobacz certyfikat

LIVING MAP OF EUROPE Certificate_128

Kraj partnerski: Hiszpania, Polska, Cypr, Grecja, Portugalia, Łotwa, Węgry, Turcja, Luxemburg, Włochy, Francja, Islandia, Belgia, Finlandia, Estonia, Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Norwegia, Słowacja, Czechy.

Opis projektu: Uczniowie kl.V wysyłali pocztówki z dołączonym krótkim listem do wszystkich szkół partnerskich, w zamian otrzymując kilkadziesiąt pocztówek z różnych krajów Europy. Karki te następnie umieściliśmy na ściennej mapie Europy, każdą przy danym kraju.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, otwierali się na inne kultury, poznawali mapę polityczną Europy, ćwiczyli adresowanie kopert.

Zobacz certyfikat
Zobacz broszurę
Odwiedź blog

WAITING FOR SANTA CLAUS Certificate_128

Kraj partnerski: Rumunia, Polska

Opis projektu: Projekt był przeznaczony dla uczniów klas młodszych, którzy przy pomocy prac plastycznych i fotografii dzielili się swoimi przeżyciami związanymi z oczekiwaniem na przyjście Świętego Mikołaja oraz prezentowali tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Pisali również życzenia świąteczne swoim partnerom w języku angielskim.

Korzyści: Uczniowie poznali tradycje świąteczne innego kraju europejskiego, wskazali podobieństwa i różnice, ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim.

Zobacz certyfikat

MAKING FRIENDS, LEARNING CULTURESCertificate_128

Kraj partnerski: Finlandia

Opis projektu: Uczniowie kl. VI pisali listy do kolegów z Finlandii. Co miesiąc tematyka listów była inna, np. podstawowe informacje o sobie, szkoła, Boże Narodzenie, miejsce zamieszkania. Wiadomości były wysyłane w formie poczty elektronicznej e-mail.

Korzyści: Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się j.angielskim, otwierali się na inne kultury, poszerzali słownictwo oraz umiejętności ICT

Zobacz certyfikat

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress