Świetlica 2017-08-22T12:26:46+00:00

Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Zajęcia są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, a także obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.
Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego, proponując różne gry i zabawy.
Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw oraz wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Ćwiczymy także umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami. Staramy się rozwijać aktywność i zainteresowania dzieci poprzez organizowanie konkursów. Bierzemy także udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

IMIĘ

NAZWISKO

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
A.DOLEGŁO 7:00-12:00 10:00-17:00 7:00-14:00 8:00-14:00 9:30-15:30
E.KRYUT-

ADAMUS

11:00-13:45

14:45-17:00

9:45-15:45 8:30-14:00 8:30-13:30 8:00-13:30
E.KURZAK 12:30-15:30 7:00-8:00

12:30-13:45

14:45-17:00 7:00-9:30 8:30-9:30
E.JARCZOK …………………… ………………. 7:45-8:45 ……………… 12:30-15:30
A.WAWER-

SOJKA

7:45-8:45 8:00-10:30 12:30-15:30 12:30-15:30 13:30-17:00
R.SZYMURA 12:30-13:30 ……………… …………… 13:30-14:30 ……………
J.PIECHA 8:30-15:30 11:00-14:30 11:00-15:00 11:30-17:00 7:00-13:00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress