Świetlica2018-02-27T20:51:20+00:00

Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Zajęcia są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, a także obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.
Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego, proponując różne gry i zabawy.
Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, reguł gier i zabaw oraz wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Ćwiczymy także umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami. Staramy się rozwijać aktywność i zainteresowania dzieci poprzez organizowanie konkursów. Bierzemy także udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

Imię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

A.Doległo 6.45- 14.00 11.00-17.00 9.00-13.00 10.15-15.00 11.00-15.00
E. Kryut – Adamus 11.00-13.45 11.00-14.45 8.45-14.30 11.00-17.00 11.00-13.45
D. Matera 11.30-17.00 6.45-11.15 12.30-17.00 6.45-10.30 6.45-14.30
E. Kurzak 6.45-9.30 14.45-17.00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress