Czym dysponujemy

Zobacz jakimi pomieszczeniami oraz sprzętem dysponujemy.

Świetlica

Agata Doległo.

Przed rokiem 2004 w naszej szkole nie było świetlicy. Dzieci oczekiwały na zajęcia w stołówce szkolnej, w której nie było zabawek ani gier. Wszystko zmieniło się, gdy dyrektorem została pani Halina Nawara. Znalazła sponsorów i wyremontowała  pomieszczenie, które dzisiaj jest nową świetlicą. Nasi milusińscy mogą spokojnie oczekiwać na swoje zajęcia, bawiąc się nowymi zabawkami. 

Harmonogram pracy świetlicy

Świetlica czynna jest codziennie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na świetliczaka.

Miejscem przeprowadzenia tej uroczystości była świetlica szkolna, a jej głównym założeniem było przyjęcie pierwszoklasistów w poczet świetlicowej społeczności oraz integracja młodszych i starszych uczniów naszej szkoły.

Uczennice klasy III pod kierunkiem wychowawców świetlicy p. mgr Agaty Doległo i p. mgr Ewy Kryut Adamus przedstawiły krótki program artystyczny. Następnie wraz z wychowawcami przeprowadziły konkursy i zabawy dla młodszych koleżanek i kolegów.

Gościem uroczystości była p. wicedyrektor mgr Jolanta Fiszer, która po zakończeniu zabaw i testu wiedzy odczytała tekst przysięgi, a potem każdego z uczestników zabawy pasowała na wychowanka świetlicy. Pasowanie na świetliczka przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, zakończonej słodkim poczęstunkiem.

Zobaczcie galerię z tych wydarzeń

Niezapomniane chwile na naszej świetlicy

SP29 - Szkoła Przyjazna Dziecku