Pedagog szkolny2019-01-29T16:34:02+00:00

Pedagog szkolny

 

Pedagog rodzicom

styczeń 2019 r.

Czym są ,,dopalacze?

,,Dopalacze” to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. W zależności od typu produktu, imitują swoje nielegalne odpowiedniki: środki stymulujące ( podobne jak amfetamina ), euforyzujące ( jak tabletki ekstazy ), relaksujące ( jak konopie indyjskie ), a nawet psychodeliczne i halucynogenne ( jak LSD ). Substancja psychoaktywna ( substancja psychotropowa ) oddziałuje na centralny układ nerwowy, bezpośrednio wpływająca na funkcje mózgu, czego efektem mogą być: czasowe zmiany postrzegania, zmiany nastroju, zmiany świadomości i zachowania.

Nowe narkotyki ,,dopalacze” nie są produktami naturalnymi. To produkty zawierające substancje chemiczne, działające psychoaktywnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zażywając je, nawet jeśli trafisz do lekarza, może cię nie uratować, gdyż nigdy nie wiadomo jaka substancja była w danym ,,dopalaczu” i jaką można podać odtrutkę.

Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym powodują:

 • podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi

 • zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i pobudzenie

 • zaburzenia pracy serca

 • udar mózgu

 • zawał serca

Nowe narkotyki reklamowane jako działające podobnie do marihuany powodują:

 • ,,gonitwę’’ myśli, nerwowość, stany lękowe

 • zaburzenia psychiczne

 • wymioty

 • podwyższenie tętna i ciśnienia krwi

 • bóle w klatce piersiowej

 • drgawki

Zażycie jakiegokolwiek ,,dopalacza’’ powoduje, że człowiek staje się królikiem doświadczalnym. Zazwyczaj po zażyciu narkotyku, bo ,,dopalacze’’ to groźne narkotyki, szybko następuje ,,zejście’’ objawiające się wyczerpaniem, zaburzeniami rytmu serca, nudnościami, niepokojem, stanami lekowymi. Nigdy nie masz pewności czy zażycie ,,dopalacza’’ nie skończy się śmiercią.

Przemysł narkotykowy wprowadza na rynek nowe środki, które nie znajdują się na liście substancji zabronionych. W laboratoriach nieustannie powstają nieznacznie zmodyfikowane pod względem struktury chemicznej środki. Producenci tego rodzaju środków nie podają na opakowaniach ich składu chemicznego.

Nikt do końca nie wie jak naprawdę działają dopalacze i do jakich skutków może doprowadzić ich zażywanie.

Dlaczego młodzież sięga po substancje psychoaktywne?

 • ciekawość

 • presja kolegów i koleżanek

 • aspirowanie do dorosłości

 • niezadowolenie z siebie i swojego życia

 • konflikty i napięcia wewnętrzne

 • problemy w szkole lub w domu

 • robienie na przekór dorosłym

 • brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu

Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych

 • nagła zmiana zachowania- stany euforyczne, depresyjne, porzucenie dotychczasowych zachowań, wyobcowanie z grupy rówieśniczej

 • obniżenie wyników nauce, brak chęci do podejmowania wysiłku, działania-syndrom amotywacyjny

 • używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza

Najważniejsze sygnały mogące świadczyć o sięganiu po substancje psychoaktywne

 • potrzeba posiadania większej ilości pieniędzy

 • kradzieże, znikanie z domu różnych przedmiotów

 • porzucenie uczestnictwa w życiu rodzinnym, rówieśniczym

 • niepokojące zachowania po spotkaniach z rówieśnikami, imprezach

CZY DOPALACZE UZALEŻNIAJĄ ?

TAK. Czasami wystarczy spróbować jeden, dwa razy, a zawartość ,,dopalacza’’ może spowodować nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym człowieka i prowadzić do uzależnienia. Niektóre nowe narkotyki mogą mieć działanie silniejsze niż tradycyjne narkotyki. Osoby uzależnione od ,,dopalaczy’’ mogą doświadczać głodu substancji, a zaprzestanie ich używania zazwyczaj jest bardzo trudne.

Rodzicu pamiętaj!

Bliska relacja ze swoimi dorastającymi dziećmi, poznanie ich potrzeb, wspieranie w wejściu w samodzielne i odpowiedzialne życie oraz zwrócenie uwagi na to jak ogromna rolę odgrywa zwykła, codzienna, życzliwa rozmowa oraz jasne stanowisko rodziców wobec używania substancji psychoaktywnych, przestrzeganie ustalonych wspólnych zasad, może pomóc podjąć nastolatkowi decyzję: nie będę używał narkotyków. Okres dojrzewania jest dla młodych ludzi czasem wyjątkowym- to okres buntu, kłótni, nieposłuszeństwa, niezrozumienia. Nastolatek próbuje się odnaleźć, błądzi, ciągle szuka. Codziennie zmaga się z wieloma problemami, stresem, próbuje znaleźć ,,odskocznię’’, próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie ,,kim właściwie jestem’’

DOPALACZE- GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 121212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

Staramy się dbać o uczniów i zaspakajać ich potrzeby tak psychiczne jak i fizyczne, a tam gdzie to niezbędne organizujemy pomoc materialną

Osoba pełniące funkcję pedagoga

Pani pedagog – mgr Eugenia Jarczok zajmuje się sprawami ogólnowychowawczymi, profilaktyką wychowawczą, indywidualną opieką psychologiczno – pedagogiczną oraz pomocą materialną niesioną uczniom.

W procesie wychowawczym wspieramy dzieci we wszechstronnym rozwoju, kształtowaniu właściwych postaw społecznych, bezpiecznych zachowań oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie, dla dobra własnego i innych.

Gabinet pedagoga zawsze jest otwarty dla uczniów i rodziców, którzy oczekują pomocy w rozwiązywaniu problemów.

KIEDY DO PEDAGOGA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Czwartek

8.00 – 11.30
13.00 – 14.30

Kiedy rodzice powinni skorzystać z pomocy pedagoga?

Zawsze, gdy dzieje się krzywda dziecku – jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na kogoś, gdy boi się (uczniów bądź nauczycieli). Bezwzględnie trzeba zgłaszać pedagogowi takie fakty jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, kradzieże, zastraszanie przez rówieśników. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców, a później – również pedagoga, jeśli rodzice uznają, że nie wiedzą co począć …Dlatego ważne jest, aby pedagog otrzymywał sygnały ze środowiska – nie bójmy się zgłaszać mu naszych uwag i obaw. Ważne jest, aby rodzice mieli oczy szeroko otwarte również na sytuację cudzych dzieci (nieraz można się wiele dowiedzieć z dziecięcych opowiadań, np. o tym, że Kasia kradnie kanapki, bo nie ma swoich, Krzysiu nie chciał się rozebrać przed lekcją w-f, ponieważ wstydził się sińców na całym ciele itp.). Takie informacje stanowią cenną wskazówkę dla pedagoga. Będąc specjalistą od wychowania, pedagog służy także fachową pomocą dorosłym, którzy borykają się z różnymi problemami wychowawczymi w domu.

Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie z wychowawcą kieruje je na badania specjalistyczne, prowadzi rozmaite zespoły i grupy, do których może włączyć ucznia i udzielić mu pomocy. Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne, ma problemy z koncentracją uwagi, czy np. z powodu wad wzroku, słuchu, kłopotów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki – powinni skontaktować się z pedagogiem. Rodzice dzieci wybitnie zdolnych również powinni zasięgnąć rady pedagoga na temat przebiegu kształcenia swoich pociech. Być może wskazane byłoby realizowanie indywidualnego toku nauki lub rozwijanie uzdolnień ucznia w innej formie.

*Na podstawie artykułu na stronie www.polki.pl „Rola pedagoga we współczesnej szkole”

Gdzie rodzice i uczniowie mogą uzyskać pomoc ??

 • gdy uczeń ma trudności z nauką

lub w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem :

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ,

ul. Łętowskiego 6a ,Katowice tel.(32) 252 79 59

 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sokolska 26 tel.(32)259 95 83

 • gdy rodzina ma trudności na różnych płaszczyznach funkcjonowania :

 1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Okrzei 4,Katowice Tel.(32) 258 35 12

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –Punkt Terenowy nr 8

ul. Łętowskiego 6a,Katowice tel. (32)206 15 68

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Mikołowska 13 a ,Katowice (32) 251 15 99,(32) 257 14 82

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Osób z Problemem Alkoholowym przy Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”,

ul. Bednorza 22,Katowice –Szopienice (32)256 92 78

5. Zespół Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych

ul. Powstańców 31, Katowice tel. (centrala): (32) 255-22-26, (32) 255-55-69

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Lompy 16 (32) 255-35-98

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

ul. Pocztowa 16 .Katowice (32)201 01 77

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress