Kalendarz spotkań2020-09-16T17:46:00+00:00

Kalendarz spotkań

Terminarz spotkań z rodzicami 2020 / 2021

Terminarz spotkań z rodzicami

Termin

Temat

08.09.2020r

Klasy I i IV stacjonarnie

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego –  profilaktycznego,
16-18.09.2020r

Klasy II-VIII

(online)

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego –  profilaktycznego,
27.01.2021r.

(online)

Spotkanie klasowe z wychowawcą  –  poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
24.05.2021r.

(online)

Konsultacje indywidualne –  poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

09.06.2021r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen opisowych rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

Konsultacje:

 

  Szanowni Państwo informuję, że konsultacje będą  odbywały się „na bieżąco” w formie  korespondencji  w dzienniku elektronicznym.

Konsultacje mogą przybrać również formę spotkania na terenie szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu terminu i zgodnie z zachowaniem  reżimu sanitarnego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress