Kalendarz spotkań2019-11-12T09:56:40+00:00

Kalendarz spotkań

Terminarz spotkań z rodzicami 2019 / 2020

Terminarz spotkań z rodzicami

Termin

Temat

10.09.2019r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy itp.. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie ewaluacji programu wychowawczego –  profilaktycznego,

22.10.2019r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

19.11.2019r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

17.12.2019r

Konsultacje indywidualne –  poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

09.01.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą  –  poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

24.03.2020r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

28.04.2020r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

19.05.2020r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen opisowych rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress