Kalendarz spotkań2018-11-17T14:24:09+00:00

Kalendarz spotkań

Terminarz spotkań z rodzicami 2018 / 2019

Terminarz spotkań z rodzicami

Termin

Temat

11.09.2018r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

23.10.2018r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

20.11.2018r

Spotkanie klasowe z wychowawcą,

18.12.2018r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach, poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

17.01.2019r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

19.03.2019r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

30.04.2019r

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

21.05.2019r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen opisowych w klasach I-III oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress